தபால் ஓட்டுகள் அனுப்புவது எப்படி?

214

தபால் ஓட்டு பதிவு செய்யும் போது கவனிக்க …

முதலில் கட்சிகளின் சின்னம் அடங்கிய துண்டு சீட்டில் தங்களுக்கு பிடித்த சின்னத்துக்கு அருகில் டிக் அடிக்க வேண்டும்.

* நாம் அடிக்கின்ற டிக் பக்கத்தில் இருக்கும் சின்னத்தில் படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

*டிக் அடித்த துண்டு சீட்டை A என்ற Rose Color Office Coverல் வைத்து ஒட்ட வேண்டும்.

*Stable பண்ணக்கூடாது.

* 13A என்று ஒரு Form இருக்கும் . அதை சரியாக Fill பண்ணி தங்களுக்கு தெரிந்த Attested பண்ண தகுதி உடைய நண்பர்களிடம் அந்த Form 13A ல் Attested வாங்க வேண்டும்.

* பின்னர் A என்ற ஒட்டிய Rose Color Office Coverயும், Form 13A யும் சேர்த்து B என்ற கவரில் போட்டு ஒட்டி விட வேண்டும்.

குறிப்பு : செய்யக்கூடாதது …

* Form 13A ல் Attested வாங்காமல் இருக்கக் கூடாது.

*இரண்டு Office Cover யும் ஒட்டாமல் இருக்கக் கூடாது.

*Form 13A ஐ A என்ற கவருக்குள் தப்பபித்தவரி கூட வைத்து விடக்கூடாது.

*மேலும் சந்தேகம் இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள்.

இந்த முறை ஒரு தபால் வாக்கு கூட செல்லாத வாக்காக இருக்கக்கூடாது.

அகம்