தஞ்சை தக்‌ஷன் கவிதைகள்

155

கோபுரக் கலசத்தை
அசைத்துப் பார்க்கிறது
குளத்தில் விழுந்த கல்!

*****

வறுமைக் கோடு
தெளிவாய் தெரிகிறது
விலாவில்!

*****

பட்ட மரம்
பூத்திருக்கிறது
காளான்!

*****

அடி வாங்கியபின்
அணைந்துகொள்கிறது
நெஞ்சோடு பறை!

*****

பழங்கால மரம்
நரைத்துவிட்டதோ
உச்சியில் கொக்குகள்!

*****